Linkin Box

Linkin Box


Livestream unit

Deze modulaire livestream unit is voortgekomen uit de behoefte contacten te onderhouden en (product)presentaties te geven tijdens Covid. 
Waar voorheen zitgroepen in de showroom stonden wordt nu de Linkin Box geplaatst. Digitaal kan men live zoomen, streamen en teamen met klanten en personeel. 

Opdrachtgever
EMC Expo

2021